Jakie konsekwencje podatkowe w VAT budzi sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie konsekwencje podatkowe w VAT budzi sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu?

Przedsiębiorstwo państwowe decyzją wojewody w 1993 r. otrzymało grunty w wieczyste użytkowanie na okres 99 lat - bez faktury i bez VAT. Następnie w 1996 r. spółka akcyjna (pracownicza) wykupiła w ramach prywatyzacji mienie prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego, w tym powyższe prawo wieczystego użytkowania gruntu - bez faktury i bez VAT.

Obecnie spółka zamierza sprzedać prawo wieczystego użytkowania części gruntów niewykorzystywanych do prowadzonej działalności. Przedmiotowe grunty są niezabudowane. Dla ww. gruntów nie ma planu przestrzennego zagospodarowania, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie terenu to tereny o przewadze funkcji produkcyjno-magazynowych i usług technicznych z dopuszczeniem funkcji usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access