Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inspekcja Pracy w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2016 ustaliła, iż w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. pracownika X i pracodawcę Y łączył stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony. Wynagrodzenie za powyższy okres było wypłacone gotówką. Pracodawca zgłosił pracownika do ZUS oraz dokonał korekty deklaracji za wyżej wymieniony okres. Zaległe składki ZUS i podatek od wynagrodzeń wpłacił w 2016 r. Pracodawca składki ZUS w części ubezpieczonego i podatek wraz z odsetkami zapłacił ze swoich środków i nie będzie domagał się ich zwrotu od byłego pracownika.

Czy należy dokonać korekty PIT-4R za rok 2014 r. i wystawić byłemu pracownikowi zaległy PIT-11 za 2014 r.?

Czy ujawnione wynagrodzenie i składki ZUS można ująć w kosztach PKPiR w 2016 r.?

Czy składki ZUS w części ubezpieczonego i podatek od wynagrodzeń wraz z odsetkami stanowią przychód po stronie byłego pracownika i czy należy mu wystawić mu PIT-11 za 2016 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?