Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2015 r.

PYTANIE

Zamawiający jest jednostką samorządu terytorialnego. Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane. Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego a jako kryterium oceny ofert zastosowano jedynie cenę (bez dodatkowych kryteriów).

Czy w związku z nowelizacją p.z.p. dotyczącą m.in. stosowania dodatkowych kryteriów oceny ofert, zamawiający naruszył przepisy p.z.p.? Jakie konsekwencje może ponieść zamawiający jeśli nie zastosował dodatkowych kryteriów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?