Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład istnieje od kilkudziesięciu lat. Posiada decyzję, w której są określone dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. Równoważny poziom hałasu "A" przenikającego do środowiska nie może przekroczyć na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej i wielorodzinnej następujących wartości: LaeqD - 55 dB i LaeqN - 45 dB. Z przeprowadzonych pomiarów akustycznych w środowisku wynika, że zakład nie powoduje przekroczeń. Jednakże w ramach prowadzonej działalności zakładu w porze dziennej występuje okresowy hałas (20 minut), a jego poziom wynosi ok. 110 dB. W sąsiedztwie zakładu są zlokalizowane działki, które według projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy mają być przekształcone z terenów leśnych na tereny zieleni urządzonej i zabudowy usługowej, a ich teren ma być chroniony akustycznie. Celem przekształcenia terenu jest m.in. wybudowanie domu opieki społecznej dla seniorów.

W związku z powyższym, jakie działania możemy na tym etapie podjąć, żeby zakład mógł nadal prowadzić swoją działalność (bez tych krótkich okresów wzmożonego hałasu nie może funkcjonować)?

Jeśli do takiego przekształcenia terenów sąsiadujących z firmą dojdzie, to jakie konsekwencje mogą spotkać nasz zakład?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?