Nowość Jakie konsekwencje ma uregulowanie przez dłużnika części zobowiązania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik A (dłużnik) ma zobowiązania za faktury wobec podatnika B (wierzyciel) w łącznej kwocie brutto 60 tys. Do nieopłaconych faktur Podatnik A dokonała korekty VAT zgodnie z art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług - ulga na złe długi VAT naliczonego na "-". W 1.2023. podatnik B (wierzyciel) dokonała cesji wierzytelności dla podatnika C oraz w 1.2023. nastąpiło również przejęcie długu przez podatnika C na podstawie porozumienia / ugody. Podatnik C podpisał porozumienie/ugodę do uregulowania zobowiązań z podatnikiem A na spłatę zadłużenia, ale kwota ugody opiewa na wartość brutto 40 tys. (kwota 20 tys. zostaje umorzona).

Czy w momencie częściowej spłaty zadłużenia kwota brutto 15 tys. przez podatnika A dla podatnika C można uwzględnić ulgę na złe długi VAT naliczonego na "+" za faktury od podatnika B?

Jeżeli tak, to które faktury należy uwzględnić wg proporcji, od najstarszej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX