Jakie konsekwencje grożą podatnikowi w przypadku niezastosowania się do wezwania organu z innego województwa w wyznaczonym przez ten organ terminie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Geliński Piotr
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2012 r.

PYTANIE

W ramach czynności sprawdzających urzędy skarbowe oraz urzędy kontroli skarbowej, których właściwość miejscowa nie pokrywa się z miejscem siedziby naszej spółki, wzywają nas do przesyłania określonych danych. Zazwyczaj są to wezwania o dostarczenie kopii faktur lub rejestrów VAT, jednak często urzędy proszą o dane, których uzyskanie angażuje dodatkowo działy inne niż finansowo-księgowe. Ponieważ tych wezwań nadsyłanych przez urzędy (UKSy) jest na tyle dużo, a żądania często dotyczą informacji wymagających znacznych nakładów czasowych pracowników naszej spółki, chcieliśmy zapytać o możliwości podatnika uchylania się (przynajmniej częściowego) od udzielania odpowiedzi przynajmniej na niektóre z tych wezwań.

Reasumując, jakie konsekwencje grożą nam w przypadku niezastosowania się do wezwania organu z innego województwa w wyznaczonym przez ten organ terminie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access