Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor szkoły dokonał kontroli zapisów nauczyciela w dzienniku zajęć specjalistycznych prowadzonych dla ucznia z jego frekwencją odnotowaną w dzienniku klasowym. Okazało się, że nauczyciel w dzienniku zajęć specjalistycznych potwierdzał odbywanie zajęć z uczniem w czasie, gdy uczeń ten był nieobecny w szkole, a następnie wykazywał do księgowości szkoły te godziny jako ponadwymiarowe. Dodatkowo wmawiał księgowej, że z tym uczniem miał przyznane godziny ponadwymiarowe. Księgowa wiedziała od dyrektora, że godziny ponadwymiarowe były przyznane jako zajęcia specjalistyczne z innym uczniem i mimo tego naliczała nauczycielowi wykazywane przez niego godziny ponadwymiarowe do wypłaty.

Jak w tej sytuacji powinien postąpić dyrektor szkoły?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?