Jakie konsekwencje będzie miało dla podatnika VAT przyjęcie oświadczenia kompensacyjnego kontrahenta?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka X otrzymała od podwykonawcy Y fakturę za roboty budowlane. Jednocześnie po stwierdzeniu wad i usterek spółka X naliczyła podwykonawcy Y karę umowną (5% kwoty netto, zgodnie z umową) wystawiając notę obciążeniową. Spółka X sporządziła i wysłała dla Y oświadczenie kompensacyjne, w którym oświadczyła, że swoją należność wynikającą z kary umownej kompensuje z częścią swojego zobowiązania wyniakającego z faktury wystawionej przez Y.

Czy związku z powyższym można przyjąć, że skompensowana część zobowiązania X wobec Y została zapłacona - tak aby nie było konieczności dokonywania korekty podatku naliczonego po upływie 150 dni od terminu płatności faktury?

A jak sprawa wygląda w przypadku, gdy Y nie uznaje kary umownej, nie akceptuje noty obciążeniowej i w związku z tym kompensaty?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access