Jakie kary pieniężne lub inne sankcje grożą przedsiębiorcy wprowadzającemu środki niebezpieczne w opakowaniach za niespełnienie wymogów, o których mowa w art. 18 u.g.o.o.o.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie kary pieniężne lub inne sankcje grożą przedsiębiorcy wprowadzającemu środki niebezpieczne w opakowaniach (import substancji niebezpiecznych na cele produkcyjne) za niespełnienie wymogów, o których mowa w art. 18 ustawy z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – dalej u.g.o.o.o.?

Pytanie dotyczy sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie zorganizował systemu zbierania oraz nie zapewniał recyklingu odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych oraz nie przystąpił do porozumienia, o którym mowa w art. 25 u.g.o.o.o.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX