Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot mogący ubiegać się o zezwolenie na pracę typu A może być oddziałem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako oddział), który działa jako samodzielny pracodawca na mocy uchwały zarządu spółki.

Czy w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pracę typu C – oddelegowanie przez zagranicznego pracodawcę zmieni się właściwość wojewody?

Kiedy oddział może wystąpić jako strona w postępowaniu administracyjnym?

Czy w momencie kiedy oddział nie występuje w postępowaniu jako podmiot powierzający wykonywanie pracy jak przy zezwoleniu typu A, nie należy uznać, iż nie ma od podmiotowości i autonomiczności, dlatego korzysta ze statusu spółki, pod którą wpisany jest jako oddział?

Jakie inne formalności z punktu widzenia prawa firma przyjmując pracownika musi spełnić? Np szkolenie bhp, badania medycyny pracy, czy z takim pracownikom należy zakładać teczki pracownicze? Jeżeli tak, to co należy w nich trzymać i jak długo maja być przechowywane dokumenty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację