Jakie jest pensum nauczyciela uczącego jednocześnie przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych w technikum w zawodzie technik mechatronik?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie jest pensum nauczyciela uczącego od 1.09.2022 r. jednocześnie przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych w technikum w zawodzie technik mechatronik? Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w szkole, w tych samych salach lekcyjnych. Czy na uśrednienie należ mieć zgodę organu prowadzącego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX