Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dostaliśmy prośbę o informację do przekazania poprzez portal ePUAP.

Czy możemy na takie pytanie odpowiedzieć?

De facto, poniższe pytania dotycząc programów i umów udostępnianych przez Urząd Miasta. My jesteśmy jedynie użytkownikami. Czy mimo to, mamy ustawowy obowiązek odpowiadać na pytania zadane nam przez wspomniany wyżej portal?

Poniżej przesyłam pytania: "Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie: Czy Państwa jednostka posiada licencję/abonament na system do obsługi zamówień publicznych drogą elektroniczną zgodny z projektem "e-Zamówienia" prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych? Jeśli tak to proszę o wskazanie wartości umowy, czasu jej obowiązywania oraz producenta użytkowanego systemu. Jeśli nie – to czy w projektowanym budżecie na 2019 rok zaplanowano zakup systemu do obsługi zamówień publicznych? Czy Państwa jednostka użytkuje system elektronicznego obiegu dokumentów lub system elektronicznego zarządzania dokumentacją? Jeśli tak to proszę o wskazanie wartości umowy, czasu jej obowiązywania oraz producenta użytkowanego systemu. Jeśli w Państwa jednostce jest użytkowany system EZD/EOD proszę o informację czy umożliwia on automatyczne pobieranie i wysyłanie pism/wniosków/decyzji do systemu ePUAP bez konieczności logowania się do platformy ePUAP. Jeśli nie – to czy w projektowanym budżecie na 2019 rok zaplanowano zakup systemu do klasy EZD/EOD ? Czyjego autorstwa Biuletyn Informacji Publicznej użytkuje Państwa jednostka. Proszę o wskazanie wartości umowy i czasu na jaki została zawarta. Z jakiego systemu do weryfikacji podpisów elektronicznych Państwo korzystacie?".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?