Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 stycznia 2012 r.
Autor odpowiedzi: Wowra Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 14 stycznia 2009 r.

PYTANIE

Spółka komandytowa zawarła polisę dotyczącą ubezpieczenia wierzytelności handlowych. Polisa przewiduje badanie wiarygodności kredytowej kontrahentów spółki przez firmę, która jako swoją siedzibę podaje Holandię natomiast na fakturach podaje NIP niemiecki (DE). Treść faktury to "opłata za analizę wiarygodności kredytowej klientów zgodnie z polisą".

Czy jesteśmy zobowiązani do odprowadzenia podatku u źródła za ten rodzaj usług?

Jakie informacje na temat ww. firmy z Holandii musimy posiadać w przypadku dokonywania na jej rzecz płatności za ww. usługi?

Czy posiadanie przez wymienioną w pytaniu firmę w Holandii - oddziału w Polsce zarejestrowanego jako podatnik ma jakieś znaczenie - na fakturach informacja o oddziale w Polsce pojawia się tylko jako punkt, do którego należy kierować pytania, natomiast jako sprzedawca pojawia się firma z adresem w Amsterdamie i NIP niemieckim?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?