Jakie grożą konsekwencje kierownikowi jednostki budżetowej za aneksowanie umowy na realizację zadania inwestycyjnego ze zmianą... - OpenLEX

Jakie grożą konsekwencje kierownikowi jednostki budżetowej za aneksowanie umowy na realizację zadania inwestycyjnego ze zmianą terminu realizacji na rok kolejny bez ujęcia tego zadania w budżecie jednostki samorządu terytorialnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Samorządowa jednostka budżetowa dostała środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego, do wykorzystania w 2021 roku. Pierwotny termin realizacji przedmiotu umowy został 2-krotnie zmieniony, w tym w dniu 10.12.2021 r. na dzień 31.01.2022 r. W tym samym dniu jednostka wystąpiła do organu stanowiącego o zmniejszenie środków na 2021 r. i zwiększenie środków na 2022 r. Ustalono, że w budżecie organizatora oraz planie finansowym jednostki na 2022 r. nie zaplanowano środków na realizację zadania inwestycyjnego, nie zastosowano również procedury określonej art. 263 ustawy o finansach publicznych.

Czy dyrektor mógł aneksem nr 2 przedłużyć po raz drugi termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.01.2022 r. nie mając zabezpieczenia finansowego na rok 2022? Czy i jakie przepisy prawa zostały naruszone w związku z brakiem zabezpieczenia środków w budżecie na 2022 r. na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy? Czy i jakie będą ewentualne konsekwencje naruszenia przepisów i dla kogo, biorąc pod uwagę złożone przez dyrektora jednostki wnioski o zmianę w projekcie budżetu na 2022 r.? Czy opisane działanie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX