Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 26 października 2014 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 29 stycznia 2013 r.

PYTANIE

Wspólnikami w spółce jawnej byli małżonkowie. Każdy wspólnik miał 50% udziałów, dochody opodatkowane były według skali podatkowej. W dniu 23 marca 2012 r. zmarł jeden ze wspólników. Zgodnie z postanowieniami umowy - spółka nadal prowadzi działalność gospodarczą a na miejsce zmarłego wspólnika wchodzą spadkobiercy, tj. żona (dotychczasowy wspólnik) oraz dwoje dzieci (pełnoletni syn oraz małoletnia córka). Osobą wyznaczoną do wykonywania praw i obowiązków spadkobierców jest dotychczasowy wspólnik. Pełnoletni syn odrzuci spadek. Małoletnia córka (w jej imieniu opiekun prawny) przyjmie spadek. Rozpoczęcie działalności przez spadkobiercę (małoletnią córkę) nastąpi w dniu uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku. Z tym dniem spadkobierca zostanie wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz złoży w Urzędzie Skarbowym zawiadomienie o formie opodatkowania.

Kiedy uprawomocni się postanowienie sądu o nabyciu spadku przy założeniu, że posiedzenie sądu odbędzie się 14 sierpnia 2012 r.?

Czy dzień 28 sierpnia 2012 r. będzie dniem rozpoczęcia działalności przez małoletnią córkę?

Jakie formalności należy podjąć w spółce jawnej?

Jakie dokumenty należy złożyć do KRS w imieniu spółki, zmarłego wspólnika i małoletniej spadkobierczyni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?