Jakie elementy urządzeń służących do poboru i zrzutu wody podziemnej na cele pompy ciepła, której czynnikiem grzewczym ma być pobrana woda podziemna, wymagają pozwolenia wodnoprawnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 19 października 2015 r.

PYTANIE

Inwestor zwrócił się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór i zrzut wody podziemnej za pomocą dwóch studni na cele pompy ciepła, której czynnikiem grzewczym ma być pobrana woda podziemna. Pobór wód odbywać się będzie za pomocą istniejącej już studni z wykonanym urządzeniem wodnym, natomiast zrzut będzie się odbywał za pomocą studni w nowo wybudowanym otworze. W takiej sytuacji pozwolenie wodnoprawne powinno być wydane na pobór wód podziemnych i zrzut.

Czy również na wykonanie urządzenia wodnego w otworze zrzutowym?

Projektant uważa że tam nie będzie żadnej pompy, więc nie ma tam urządzenia wodnego. Urządzenia wodnego nie można jednak utożsamiać tylko z pompą. Przy odprowadzeniu wód i ścieków urządzeniem wodnym, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na jego wykonanie, jest chociażby sam wylot.

Co w opisanej sytuacji będzie urządzeniem wodnym? Czy organ słusznie uważa, że w otworze zrzutowym też powinna być mowa o jakimś urządzeniu wodnym kształtującym zasoby wodne, skoro będą wprowadzane wody do warstwy wodonośnej? Czy należy wymagać wniosku o pozwolenie wodnoprawne na wykonanie takiego urządzenia oraz opłaty?

Projektant twierdzi, że nie ma tu kształtowania zasobów wodnych, gdyż obie studnie są jednym ujęciem i woda - zarówno pobrana, jak i zrzucana - jest wodą z jednego zbiornika podziemnego, czyli pracuje w systemie zamkniętym, bo jest co prawda pobrana, ale też z powrotem oddawana.

Czy słuszna jest interpretacja, że woda zrzucana powinna być traktowana jako ściek i podlega rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego?

W jakiej wysokości należy pobrać opłatę skarbową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX