Jakie działania przewidziane prawem może podjąć organ podatkowy w sytuacji gdy postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z... - OpenLEX

Jakie działania przewidziane prawem może podjąć organ podatkowy w sytuacji gdy postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z uwagi na śmierć zobowiązanego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 21 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik zmarł, postępowanie zostało zawieszone przez US. W tej chwili US występuje z zapytaniem czy zostało wszczęte postępowanie w sprawie odpowiedzialności spadkobierców. W uzasadnionych przypadkach proszą o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Od czego zacząć, aby przeprowadzić postępowanie? Czy można wystąpić z zapytaniem do właściwego US celem udzielenia informacji, czy został przeprowadzony spadek po zmarłym? Czy w przypadku małych kwot zaległości można umorzyć zaległości, ponieważ przekroczą wydatki związane z prowadzeniem postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX