Jakie działania powinny podjąć jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli dyrektywa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej nie zostanie terminowo implementowana do polskiego porządku prawnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co w sytuacji kiedy dyrektywa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej 2019/1937 nie zostanie terminowo implementowana do polskiego porządku prawnego? Czy wymagać się będzie od jednostek samorządu terytorialnego wdrożenia wewnętrznych procedur w oparciu o ww. dyrektywę, czy dopiero po ogłoszeniu krajowej ustawy? W jakim terminie podmioty publiczne powinny procedurę wewnętrzną wdrożyć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX