Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 30 sierpnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W latach 80. doszło do skażenia środowiska gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi na terenie (aktualnie byłego) lotniska wojskowego. Zarządzająca aktualnie terenem agencja prowadzi jego rekultywację polegającą na sczerpywaniu wolnego produktu naftowego. Brak jednakże aktów administracyjnych nakładających taki obowiązek oraz terminów i zakresu prowadzenia prac. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zwrócił się do starosty, aby ten zobowiązał zarządzającego byłym lotniskiem do opracowania przeglądu ekologicznego.

Czy i jakie działania powinien podjąć starosta, który nie posiada żadnych dokumentów dotyczących przedmiotowej sprawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację