Jakie działania powinien podjąć starosta po otrzymaniu z WIOŚ wyników monitoringu rzeki wskazujących na dwukrotne przekroczenie normy Benzo(g,h,i)perylen w wodzie w próbie sprzed dwóch miesięcy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie działania powinien podjąć starosta po otrzymaniu z WIOŚ wyników monitoringu rzeki wskazujących na dwukrotne przekroczenie normy Benzo(g,h,i)perylen w wodzie w próbie sprzed dwóch miesięcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX