Jakie działania powinien podjąć starosta, jeżeli minął wyznaczony w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego termin na likwidację wylotu, a zakład nie wykonał przedmiotowego obowiązku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego starosta nałożył obowiązek likwidacji wylotu do rzeki.

Jakie działania powinien podjąć starosta, jeżeli termin na likwidację wylotu minął, a zakład nie wykonał przedmiotowego obowiązku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX