Jakie działania powinien podjąć starosta, do którego Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego zwrócił się z wnioskiem o odwołanie... - OpenLEX

Nowość Jakie działania powinien podjąć starosta, do którego Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego zwrócił się z wnioskiem o odwołanie SSR z uwagi na rezygnację z funkcji komendanta SSR i brak nowej kandydatury?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 24 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego zwrócił się z wnioskiem o odwołanie Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie powiatu x, z uwagi na rezygnację z funkcji komendanta Społecznej Straży Rybackiej i brak nowej kandydatury.

Jakie działania powinien podjąć starosta?

Czy należy uchwałą Rady Powiatu odwołać Społeczną Straż Rybacką Powiatu x?

Co z wydanymi legitymacjami dla Strażników Społecznej Straży Rybackiej - czy powinny być zwrócone staroście?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX