Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Po zrealizowaniu obiektu i złożeniu przez Inwestora wniosku o pozwolenie na użytkowanie budynku usługowo-handlowego z placem parkingowo-dostawczym i infrastrukturą techniczną a przed przeprowadzeniem kontroli obowiązkowej obiektu wpłynęła do PINB decyzja wojewody o uchyleniu w całości decyzji Starosty zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. W decyzji wojewody napisano również, że ponieważ inwestycja została wykonana, stosowne postępowanie nadzorcze winno być przeprowadzone przez PINB.

Wobec powyższego jakie działania powinien podjąć PINB?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację