Jakie działania powinien podjąć PINB w przypadku stwierdzenia, że budowa była kierowana przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, jednak nieprzynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie działania powinien podjąć PINB w przypadku stwierdzenia, że budowa była kierowana przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, jednak nieprzynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego?

Czy w tym przypadku mogą wystąpić uzasadnione wątpliwości co do stanu technicznego wybudowanego obiektu upoważniające do prowadzenia postępowania przez PINB?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access