Jakie działania powinien podjąć PINB w postępowaniu w sprawie legalności rozbudowy budynku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 29 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ nadzoru budowlanego prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie legalności rozbudowy budynku mieszkalnego. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy dał w rezultacie podstawy do zakwalifikowania tej inwestycji w poczet samowoli budowlanych, których skutki likwidowane są w oparciu o art. 48 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego wydane zostało zatem postanowienie na podstawie art. 48 ust. 2, 3 w zw. z art. 33 ust. 2 pr. bud., którym nałożono na inwestorów obowiązek przedłożenia w określonym terminie dokumentów, o których mowa w art. 48 ust. 3 pr. bud. W trakcie biegu terminu do przedłożenia dokumentów, niezbędnych w procesie legalizacji inwestycji, inwestorka przedłożyła dowody, które w zasadzie nie zmienią kwalifikacji inwestycji i trybu, w oparciu o który prowadzone jest postępowanie. Zmienią się jedynie ustalenia w zakresie parametrów technicznych samowolnie zrealizowanej inwestycji, które szczegółowo opisano w treści uzasadnienia przedmiotowego postanowienia.

Jakie działania powinien podjąć w tej sytuacji PINB?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access