Jakie działania powinien podjąć organ właściwy wierzyciela w celu dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z FA?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 13 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2015 r. został złożony w organie egzekucyjnym tytuł wykonawczy w sprawie dochodzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (w 2012 r.) z funduszu alimentacyjnego.

Obecnie urząd skarbowy wydał postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego, powołując się na art. 59 par. 1 pkt 2 i par. 3 i 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w związku z art. 13 ust. 1 o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jednocześnie wskazując, że nie otrzymał informacji skutkujących przerwaniem biegu przedawnienia należności i tym samym - na podstawie art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - stwierdził wyczerpanie przesłanek zawartych w art. 59 par. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Jakie działania powinien teraz podjąć organ właściwy wierzyciela w celu dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń?

Czy należy na nowo wystawić upomnienie i w przypadku nieuregulowania należności sporządzić nowy tytuł wykonawczy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX