Nowość Jakie działania powinien podjąć organ w związku ze złożonym wnioskiem organizacji ekologicznej o wszczęcie postępowania na podstawie art. 362 i 378 p.o.ś.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Starosty wpłynął wniosek organizacji ekologicznej o wszczęcie postępowania na podstawie art. 362 i 378 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś. w związku z eksploatacją przez podmiot kotła grzewczego, który jest "źródłem emisji, znacznej ilości toksycznych, w tym rakotwórczych substancji, eksploatacja wysokoemisyjnego urządzenia, o parametrach dyskwalifikujących go jako kocioł, który może być stosowany w budownictwie", we wniosku zarzucono również zaniedbania w zakresie jakości stosowanego paliwa, systemu wentylacyjnego oraz utrzymania komina. Do wniosku została załączona płyta ze zdjęciami i filmami obrazujące emisje z komina.

Jakie działania powinien podjąć organ w związku ze złożonym wnioskiem?

Starosta wystąpił do WIOŚ z zapytaniem, czy na terenie została przeprowadzona kontrola. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dwukrotnie przeprowadzał na danym terenie niezapowiedziane kontrole, podczas których nie wykazano nieprawidłowości. Nie stwierdzono spalania odpadów, podmiot korzystające ze środowiska posiadał faktury na zakup paliwa oraz świadectwa jakości paliw, ponadto przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacji grawitacyjnej były sprawne technicznie. Emisja związana jest z funkcjonowaniem piekarni, na terenie której eksploatowane są dwa piece do wypieku pieczywa, zasilane olejem opałowym, o mocy cieplnej 58 kW i 69 kW oraz kocioł grzewczy o mocy 50 kW, zasilany paliwami stałymi (węgiel kamienny kostka, ekomiał oraz drewno), który jest eksploatowany w sezonie grzewczym (październik-kwiecień).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX