Jakie działania powinien podjąć organ nadzoru, kiedy organ przyjął zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku, z naruszeniem... - OpenLEX

Jakie działania powinien podjąć organ nadzoru, kiedy organ przyjął zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku, z naruszeniem obowiązującego prawa miejscowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 22 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie działania powinien podjąć organ nadzoru budowlanego i ewentualnie na podstawie jakich przepisów w sytuacji, kiedy organ architektoniczno-budowlany przyjął skutecznie zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku (bez wykonania robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę), z naruszeniem obowiązującego prawa miejscowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?