Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Piętowska Ewa
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2015 r.

PYTANIE

Jakie działania powinien podjąć organ, jeżeli w wyniku kontroli WIOŚ w gminnej oczyszczalni wykazano, iż parametry ścieków bytowych są przekroczone?

Czy organ może nałożyć dodatkowy obowiązek wykonywania częstszych badań ścieków w okresach największego obciążenia?

Organ wydał pozwolenie wodnoprawne dla gminy na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z osiedla mieszkaniowego do rowu. Kontrola WIOŚ wykazała, iż parametry ścieków wprowadzanych do rowu są przekroczone. Należy również nadmienić, iż przekroczenia parametrów odprowadzanych ścieków związane są z przyłączeniem do oczyszczalni sali weselnej.

Jakie działania powinien podjąć organ w przedmiotowej sprawie?

Czy powyższe stanowi podstawę do cofnięcia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego (pozwolenie dotyczyło wyłącznie ścieków z osiedla mieszkaniowego, nie zaś z sali weselnej)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?