Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

11.05.2020 r. wpłynął wniosek p. R.K. (zam. w Ł.) - ojca Weroniki K. o 500+. 21.05.2020 r. wpłynął wniosek z MOPS U. wraz z informacją o przyznaniu 500+ matce P.B. na dzieci Weronikę K. i Annę B. i informacja z Domu dla Bezdomnych Matek w U. z dnia 13.01.2020 r., w którym p. P.B. (matka dzieci) poinformowała, że opuszcza schronisko i podała adres pobytu Ł. MOPS U. otrzymał informację 15.05.2020 r.

Tutejszy OPS posiada postanowienie sądu, że Anna B. jest w pieczy zastępczej. Weronika K. mieszka z ojcem R.K., który złożył wniosek o 500+ i oświadczył, że matka dzieci nie mieszka w Ł., bo jest to jego adres zamieszkania. Ośrodek dysponuje też notatką pracownika socjalnego, że p. P.B. przed zabezpieczeniem w pieczy zastępczej córki Anny B. wraz z drugą córką Weroniką K. mieszkała w G. Tam pan R.K. odwiedzał swoją córkę Weronikę K.

Podczas ostatniej wizyty pan R.K. został poproszony przez panią P.B. o opiekę nad małoletnimi, ponieważ chciała zrobić zakupy, która z nich już nie wróciła. Pan R.K. zabrał dzieci do siebie (Ł.) tj. córkę Weronikę K. oraz dziecko Pani P.B. - Annę B.

Córka Anna B. została umieszczona w pieczy zastępczej, Weronika K. od tego dnia mieszka z ojcem, który wystąpił do sądu o zmianę postanowień dotyczących opieki nad dzieckiem, wcześniej był zobowiązany łożyć alimenty na dziecko. Pani P.B. nie odbiera telefonów.

Czy skoro ostatnim miejscem zamieszkania Pani P.B. były G. mamy przekazać wniosek i informację o przyznaniu 500+ do OPS G.?

Czy wszcząć postępowanie w sprawie uchylenia 500+ na dzieci w związku z art. 4 ust. 2 ustawy?

Córka Anna B. przebywa w pieczy zastępczej, natomiast córka Weronika K. mieszka z ojcem. Adres w G. nie jest w żaden sposób potwierdzony, wynika tylko z oświadczenia ojca dziecka, który jak wskazał pod tym adresem odwiedzał córkę.

Co z wnioskiem złożonym przez R.K. na dziecko Weronikę K.?

Zawiesić postępowanie do czasu wydania postanowienia przez sąd co do opieki nad ww. dzieckiem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?