Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, ale będąca zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, nabyła od innej osoby fizycznej o takim samym statusie, nieruchomość. Cena w akcie notarialnym została określona jako netto + VAT= cena brutto. Po wystąpieniu o zwrot VAT do urzędu skarbowego przez nabywcę okazało się, że transakcja była zwolniona od VAT i nabywcy nie należy się zwrot VAT. Zbywca tymczasem wystawił fakturę korygującą w ten sposób, że cenę brutto wykazał jako cenę na fakturze, ale bez VAT i nie chce zwrócić kwoty VAT-u. Jakie działania powinien podjąć nabywca, aby odzyskać nienależnie zapłacony VAT od zbywcy? Czy odesłać fakturę korektę do zbywcy i zawiadomić jego urząd skarbowy? Czy zwrotu można dochodzić jedynie na drodze sprawy cywilnej przed sądem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację