Jakie działania powinien podjąć MGOPS, aby odzyskać pełną kwotę zasiłku pielęgnacyjnego wypłaconą po śmierci osoby uprawnionej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 2 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba pobierała zasiłek pielęgnacyjny z MGOPS. Zasiłek ten wpływał na konto bankowe, którego jedynym właścicielem był jej współmałżonek. Osoba pobierająca zasiłek zmarła. Rodzina nie poinformowała MGOPS o jej śmierci. Zasiłek wpływał na konto bankowe przez kolejne 2 lata od śmierci osoby uprawnionej. Po upływie 2 lat zmarł również współmałżonek osoby uprawnionej do zasiłku pielęgnacyjnego - jedyny właściciel konta.

MGOPS wystąpił do banku o zwrot wypłaconej kwoty zasiłku po uprzednim powzięciu informacji o śmierci osoby uprawnionej. Osoba zgłaszająca śmierć beneficjanta wskazała, że na danym rachunku bankowym znajduje się wystarczająca kwota pieniędzy do spłaty ewentualnej należności przez bank.

Bank udzielił jednak odpowiedzi, że nie może zwrócić żądanej kwoty z uwagi na fakt, iż właścicielem konta była osoba trzecia, niebędąca beneficjentem świadczenia.

Jakie działania powinien podjąć MGOPS, aby odzyskać pełną kwotę zasiłku pielęgnacyjnego wypłaconą po śmierci osoby uprawnionej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX