Jakie działania podjąć wobec dłużnika alimentacyjnego, którego adres zamieszkania nie jest znany?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie działania powinien podjąć organ wobec dłużnika alimentacyjnego?

Organ wezwał dłużnika alimentacyjnego, celem przeprowadzenia wywiadu. Mama dłużnika napisała oświadczenie, że dłużnik w chwili obecnej nie zamieszkuje pod wskazanym adresem i nie jest jej znany adres pobytu syna. Organ wystąpił do Komornika o ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika.

Komornik odpisał, że nie posiada innego adresu oraz, że dłużnik posługuje się nadal tym adresem, pod którym mama oświadczyła, że nie zamieszkuje.

Jakie dalsze działania w związku z tym powinien podjąć organ?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access