Jakie działania OPS powinien podjąć wobec dłużnika alimentacyjnego? - OpenLEX

Jakie działania OPS powinien podjąć wobec dłużnika alimentacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 7 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. W okresie świadczeniowym 2016/2017 została wydana decyzja uznająca dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych (nie stawił się na wywiad, nie odebrano oświadczenia majątkowego, w okresie ostatnich 6 miesięcy nie wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów).

2. W okresie świadczeniowym 2017/2018 oraz 2018/2019 sytuacja bez zmian. Tutejszy organ wysłał pismo do organu właściwego wierzyciela oraz do organu egzekucyjnego, iż decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy.

3. W okresie świadczeniowym 2019/2020 dłużnik alimentacyjny stawił się na wywiad alimentacyjny oraz odebrano oświadczenie majątkowe.

Jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujący pracy.

Jakie działania tutejszy organ winien podjąć w opisanej sprawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX