Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podczas kontroli ustalono, że właściciel budynku gospodarczego wybudował obiekt w 1986 r. na podstawie pozwolenia na budowę. Jednak nastąpiło to z naruszeniem warunków "odległościowych" określonych w pozwoleniu (w odległości 3 m od granicy, ściana bez otworów) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ściana szczytowa tego budynku (bez otworów okiennych i drzwiowych) posadowiona została w odległości od 2,80 do 3,05 m od granicy działki, która jest własnością sąsiada – wnioskodawcy wszczętego postępowania w sprawie legalności tego obiektu. Należy dodać, że obiekt znajduje się na terenie przeznaczonym pod taką zabudowę. Obiekt nie powoduje niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia, nie powoduje pogorszenia warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia. Jest w dobrym stanie technicznym. Zdaniem organu, nie zachodzi również żadna inna ważna przyczyna do orzeczenia rozbiórki tego budynku.

Jakie działania należy przeprowadzić w takiej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację