Jakie działania należy jeszcze podjąć wobec syna zamieszkałego za granicą, który nie wnosił ustalonej decyzją odpłatności za pobyt matki w DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 18 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie decyzji z sierpnia 2018 r. ustalono wysokość odpłatności za pobyt matki w DPS.

Odpłatność nie była wnoszona przez syna od uprawomocnienia decyzji, tj. 2018 r. Organ wysyłał upomnienia, który nie były podejmowane przez stronę, ponieważ syn zamieszkuje na stałe od 30 lat w Austrii.

Nie było prowadzone postępowanie egzekucyjne z uwagi na zamieszkiwanie poza granicami Polski. Ośrodek podejmował działania związane z ustaleniem adresu w Austrii bezskutecznie, nie widnieje w ewidencji ZUS, US. Decyzja z mocy ustawy wygasła z dniem 1 stycznia 2021 r.

Jakie działania należy jeszcze podjąć wobec syna zamieszkałego za granicą, który nie wnosił ustalonej decyzją odpłatności za pobyt matki w DPS?

Czy należność można uznać za przedawnioną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX