Jakie działania musi podjąć dyrektor żeby nie płacić etatu nauczycielowi chronionemu uchwałą zarządu zakładowej organizacji związkowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel podlega ochronie w oparciu o art. 32 ustawy z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263 ze zm.). W arkuszu brak jest godzin, żeby zapewnić etat. Godzin jest 10. Jakie działania musi podjąć dyrektor szkoły żeby nie płacić etatu temu nauczycielowi tylko za rzeczywistą liczbę przepracowanych godzin?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX