Jakie działania można podjąć w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości mający zaległość w opłacie za odpady, jest nieściągalny w postępowaniu egzekucyjnym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciel nieruchomości ma złożoną deklarację za odpady komunalne na 6 osób. Ma zaległości w opłacie od roku 2019 do chwili obecnej. Nikt z domowników nie odbiera korespondencji. Ściągalność komornicza jest zerowa.

Czy w takiej sytuacji można wezwać i zrobić postępowanie na córkę właściciela, która mieszka na nieruchomości ale nie jest właścicielem? W jaki sposób wyegzekwować ściągnięcie zaległości i należności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX