Jakie działania może podjąć starosta w celu zminimalizowania uciążliwości związanych z rozładunkiem wagonów na bocznicy kolejowej? - OpenLEX

Jakie działania może podjąć starosta w celu zminimalizowania uciążliwości związanych z rozładunkiem wagonów na bocznicy kolejowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 3 grudnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie bocznicy kolejowej będącej w zarządzie zakładu linii kolejowej dokonuje się rozładunku wagonów sprzętem mechanicznym (urządzeń niestacjonarnych). Działalność ta powoduje liczne skargi okolicznych mieszkańców na uciążliwy hałas oraz pylenie. Prace na bocznicy prowadzone są przez całą dobę.

Jakiego rodzaju działania mógłby podjąć powiat w celu zminimalizowania tych uciążliwości, jednocześnie biorąc pod uwagę art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - dalej u.t.k.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX