Jakie działania może podjąć starosta, jeżeli wpłynęła interwencja mieszkańca gminy dotycząca prowadzenia przez sąsiada działalności polegającej na naprawie pojazdów samochodów, a w wyniku kontroli nie stwierdzono prowadzenia warsztatu napraw?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Brzezińska Alicja
Odpowiedzi udzielono: 18 października 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka matka przejmuje drogą nabycia spółkę córkę, w której ma 100% udziałów. Majątek trwały przejmuje wg wartości godziwej.Czy spółka matka może podatkowo amortyzować ten majątek od podstawy wg wyceny z przejęcia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX