Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy działań, jakie może podjąć gmina w związku z naruszeniem warunków określonych w koncesji na wydobywanie kopalin wydanej przez starostę. Przedsiębiorca posiadający koncesje na wydobywanie kopalin naruszył warunki koncesji wydanej przez starostę (wydobycie niezgodne z warunkami koncesji, naruszenie pasów ochronnych, ubytek zasobów kopalin zaniżony). Po pisemnej interwencji gminy Okręgowy Urząd Górniczy stwierdził w trakcie kontroli naruszenie warunków koncesji działając na podstawie art. 173 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - dalej pr. geol.

Przedsiębiorca w ostatnim okresie składał zerowe informacje o opłacie eksploatacyjnej. OUG przesłał w związku z powyższym pismo do starosty celem wykorzystania zgodnie z kompetencjami, wójtowi gminy do wiadomości.

Jakie działania może podjąć gmina?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?