Jakie dokumenty winien przedłożyć wykonawca, aby mógł skutecznie ubiegać się o dokonanie waloryzacji? - OpenLEX

Jakie dokumenty winien przedłożyć wykonawca, aby mógł skutecznie ubiegać się o dokonanie waloryzacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 9 listopada 2022 r.
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 28 marca 2022 r.

PYTANIE

Umowa o roboty budowlane zawarta na podstawie ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) - dalej p.z.p. na okres 15 m-cy zgodnie z art. 439 ust. 1 p.z.p. wskazuje na możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów na zasadach: 1. poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w art. 439 ust. 1 p.z.p., uprawniający do żądania zmiany wynagrodzenia, wynosi min. 9% względem ceny lub kosztu przyjętych w ofercie; 2. początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada na dzień otwarcia ofert; 3. zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie GUS; 4. wysokość wynagrodzenia zmienia się o kwotę zmiany cen netto materiałów lub kosztów; 5. wniosek o zmianę wynagrodzenia nie może być złożony wcześniej niż po 180 dniach od dnia otwarcia ofert, a każdy kolejny nie może być złożony wcześniej niż po 180 dniach od daty ostatniej zmiany wysokości wynagrodzenia; 6. maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia wynosi 20% względem ceny lub kosztu przyjętych w ofercie; 7. ciężar wykazania okoliczności, o których mowa powyżej, ciąży na (W); 8. Zmiana umowy wymaga złożenia pisemnego wniosku, w którym wykazany zostanie związek zmiany ceny materiałów lub kosztów z wysokością wynagrodzenia; 9. W przypadku ich wystąpienia (W) może wystąpić do (Z) z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. (W) powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień,w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. (W) może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.

Jakie dokumenty winien przedłożyć (W), aby mógł skutecznie ubiegać się o dokonanie waloryzacji?

Czy w ocenie eksperta lepszym rozwiązaniem będzie występowanie co 180 dni o waloryzację, czy też lepiej jest wystąpić ze stosownym wnioskiem przed zakończeniem inwestycji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX