Jakie dokumenty stanowią podstawę wypłaty odprawy emerytalnej? - OpenLEX

Jakie dokumenty stanowią podstawę wypłaty odprawy emerytalnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rozwiązujemy stosunek pracy z nauczycielem dyplomowanym na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN. Nauczyciel planuje przejście na emeryturę. W dniu 31 sierpnia 2012 r. pracownik otrzyma przysługującą mu odprawę (6 x wynagrodzenie zasadnicze). W ostatnim dniu pracy pracownik powinien również otrzymać odprawę emerytalną.

Jakie dokumenty stanowią podstawę do wypłaty odprawy emerytalnej?

Pracownik w dniu 31 sierpnia 2012 r. nie będzie w posiadaniu decyzji o przyznaniu przez ZUS emerytury.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?