Jakie dokumenty są wymagane przy zatrudnianiu pracownika na stanowisku lekarz i pielęgniarka?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kałuża Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 10 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy do zatrudnienia pracownika na stanowisku lekarz i pielęgniarka należy poza standardowymi dokumentami (Pit-2, polityka równego traktowania, szkolenie bhp wstępne, badania lekarskie, informacja o warunkach zatrudnienia, polityka Rodo, kwestionariusz) do akt osobowych załączyć jeszcze jakieś inne obowiązkowe dokumenty?

Jakie dokumenty należy powinny się znaleźć w aktach osobowych an stanowisku lekarz i pielęgniarka?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access