Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2006 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie dokumenty znajdujące się w teczce osobowej nauczyciela religii Adwentystów Dnia Siódmego są podstawą do wypłaty nagrody jubileuszowwej? Czy świadectwo pracy jest jedynym dokumentem upoważniajacym do obliczenia i wypłaty nagrody jubileuszowej? Czy tę samą moc prawną mają inne dokumenty (jakie?) i co powinny zawierać w swojej treści, aby uznać zakończenie okresu zatrudnienia?

W teczce nauczyciela znajdują się zarówno świadectwa pracy, zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia (wydane przez ZUS stwierdzajace okresy ubezpieczenia), pismo z Archiwum Państwowego (stwierdzajace zatrudnienie w określonym czasie) umowa z urzędem Wojewódzkim Wydział Wyznań.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?