Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 12 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie dokumenty powinny znaleźć się w aktach osobowych pracownika młodocianego (do 16 r.ż.), zatrudnionego w ramach nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy?

Które z tych dokumentów muszą zostać podpisane przez opiekuna prawnego młodocianego?

Czy w części A akt powinna znaleźć się zgoda opiekuna prawnego na zawarcie umowy z młodocianym?

Czy zgoda ta jest również wymagana, w przypadku gdy umowa o pracę z młodocianym została podpisana przez opiekuna?

Czy w aktach powinna znaleźć się zgoda opiekuna na przetwarzanie danych osobowych młodocianego?

Czy odbiór świadectwa pracy oraz wypowiedzenie umowy poświadcza sam młodociany, czy także jego opiekun?

Czy inne dokumenty, takie, jak np. wniosek o urlop musi podpisać opiekun?

Co dzieje się w sytuacji, gdy w chwili rozwiązania stosunku pracy osoba zatrudniona jako młodociany, jest już pełnoletnia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?