Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie dokumenty powinny być prowadzone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, a jakie w placówce typu rodzinnego dla osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i czy zespół ds. oceny sytuacji dziecka powinien oceniać sytuację takiej osoby?

Powyższe pytanie wynika z faktu, że spotkaliśmy się z interpretacją przepisów, która mówi, że w stosunku do osób dorosłych, o których mowa w art. 95 ust. 3 i 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wystarczy stworzyć i prowadzić indywidualne programy usamodzielnienia.

Czy taka interpretacja jest w Państwa opinii prawidłowa?

Wydaje się, że zarówno § 17 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, jak i art. 135 oraz 139 ww. ustawy wprost określają rodzaj dokumentacji oraz obowiązek oceny sytuacji wychowanka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych różnego typu. Z kolei art. 145 ww. ustawy, regulujący zasady realizacji indywidualnych programów usamodzielnienia nie określa, że tego rodzaju dokumenty prowadzone są w przypadku dorosłych wychowanków w miejsce dokumentacji określonej w § 17 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?