Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2015 r.

PYTANIE

Jakie dokumenty powinny być dostarczone do organu prowadzącego przed powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły/przedszkola kandydatowi, który wygrał konkurs?

Jakie dokumenty powinny znajdować się w teczce akt osobowych dyrektora od 1 września?

Czy organ prowadzący kieruje przyszłego dyrektora na badania okresowe?

Czy osoba sama występuje do Krajowego Rejestru Karnego o wydanie zaświadczenia o niekaralności?

Gdzie i do jakich instytucji powinno się zwrócić, by mieć cały komplet dokumentów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?