Jakie dokumenty powinni przedstawić partnerzy i małżonkowie rodziców dziecka, aby szkoła mogła im udzielić informacji o uczniu w czasie nieobecności rodzica biologicznego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rodzice dziecka rozstali się lub rozwiedli i pozostają w konflikcie. Jednocześnie założyli nowe związki: formalne lub nieformalne. Rodzice i i ich partnerzy roszczą sobie prawo do uzyskiwania informacji ze strony szkoły o kontroli postępów - Librus, kontakty z wychowawcą, usprawiedliwianie nieobecności, udzielanie zgody na zajęcia i wyjazdy, sprawy związane ze stanem zdrowia dziecka, wzywanie pogotowia, zgoda na zabiegi operacyjne itp. Jakie przepisy prawne regulują tego typu sytuacje? Jakie dokumenty muszą przedstawić partnerzy/małżonkowie rodziców dziecka, aby szkoła mogła im udzielić informacji o uczniu np. w czasie nieobecności rodzica biologicznego ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX