Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Jędrzejczak-Syrek Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2013 r.

PYTANIE

Czy do dokumentów niezbędnych do odłączenia części nieruchomości z księgi wieczystej na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oprócz ostatecznej decyzji ZRID i map z projektem podziału nieruchomości, wnioskodawca winien dołączyć wyrys i wypis z ewidencji gruntów i budynków oraz inne dokumenty, stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości zarówno co do części odłączonej, jak i co do części pozostałej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?